28 April 2023

Narodne umotvorine. Zabilježio Fehim Hadži Baščaušević. Biser (Mostar), godina III, broj 21-24, Mostar 1918.
No comments: