20 April 2023

Српске народне женске пјесме из Сарајева. Сабрао Михајло Милановић. Сарајево: Издање и штампа Шпиндлера и Лешнера, 1893. (VI дио)**Ljubaznošću Medise Kolaković, Novi Sad.

No comments: