03 April 2023

Hamid Dizdar: Pošetala Ana Pehlivana ispred dvora Firdus kapetana. Jugoslovenska pošta (Sarajevo), godina X, broj 2764, 2. juli 1938.*


*Ljubaznošću Damira Imamovića.

No comments: