21 February 2008

Himzo Polovina et al. Tuga – kreativni izraz emocija narodnih pjesnika u sadržajima i melodijama malogradskih („varoških“) pjesama BiH*

POLOVINA, Himzo et al. Tuga – kreativni izraz emocija narodnih pjesnika u sadržajima i melodijama malogradskih („varoških“) pjesama Bosne i Hercegovine. Rad XIX kongresa Saveza Udruženja Folklorista Jugoslavije. Skopje : Sojuz na Zdruzenijata na Folkloristite na Jugoslavija, 1977., str. 125-132.
* Ljubaznošću finskog etnomuzikologa dr. Rista Pekka Pennanena, koji istražuje historiju bosanskohercegovačke muzike u Austrougarskom periodu s posebnim osvrtom na prve gramofonske snimke načinjene u Sarajevu 1907. i 1908. godine.