06 October 2009

Još omota sa starih ploča, XVIII dio.*

Anđelija Milić i orkestar Žarka Milanovića. Beograd: PGP RTB, EP12280, s.a.

Strana A:

1. Mujo kuje konja po mjesecu

2. Mošćanice, vodo plemenita

Strana B:

1. Djevojka viče s visoka brda

2. Od kako je Banja Luka postala


Nada Mamula i sekstet Dušana Radetića. Beograd: PGP RTB, EP12602.Predrag Kojdić: Stare gradske pesme. Narodni orkestar "Carevac" pod upravom Miodraga Jašarevića. Zagreb: "Jugoton", s.a. EPY-3638.* Zahvaljujem se mom prijatelju Juliu Pinel (Barcelona, Španija) na ovim rijetkim singlicama.