16 October 2010

Sa gornjeg čardaka: 120 pjesama iz zbirke Saliha Mešića iz Tešnja. (I dio)
Priredili: Munib Maglajlić i Smail F. Terzić. Tešanj: Narodni univerzitet, 1976.
Napomena:
Salih Mešić (1889-1945), rodom iz Tešnja, bio je sakupljač narodnih pjesama u Tešnju u prvim decenijama XX stoljeća. Njegova rukopisna zbirka čuva se u Muzeju književnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a dio pjesama je uvršten u ovu antologiju.

09 October 2010

Miodrag A. Vasiljević: Jugoslovenske narodne pesme iz Sandžaka. Po pevanju Hamdije Šahinpašića iz Pljevalja. Moskva: "Muzljika", 1967. (VII dio)*

* Kopija ove raritetne knjige (štampane u 330 primjeraka) ljubaznošću Mary Sherhart (Seattle, WA, USA) i Steve C. Shadle (University of Washington Libraries, Seattle, WA, USA).
By courtesy of Mary Sherhart & Steve C. Shadle (Seattle, WA, United States of America).