29 January 2022

Popis narodnih pjesama sarajevskog sakupljača Halida Kreševljakovića (umro 1928. godine).

Novi behar 1927/1928

 1. Kiša pade, mutna voda dođe
 2. Mala Fata, al' plemenita (+Narodna uzdanica 1935)
 3. Na Vratniku, u đuzel mahali (+ Narodna uzdanica 1935)
 4. Nazif mi prosi Mejrušu
 5. Nazo moja i dva bena tvoja
 6. Pelin brala nevjestica mlada
 7. Sina rodi Sinanbegovica
 8. Soko leti od Stambola grada (Šambeg Dizdaraga)
 9. Stambolu se otvoriše vrata (Stambolka djevojka)
 10. U djevojke oči sokolove
 11. U djevojke šahin trepavice (+Narodna uzdanica 1935)

Novi behar 1928/1929

 1. Mujo nenu po haz-bašči voda
 2. Sinoć paša na Grahovo pade
 3. Zmaj preletje s mora na Dunavo

Novi behar 1929/1930

1. Dok je moga carstva djevičanstva

2. Vino piju age Sarajlije (Čamdži Mujo i lijepa Uma)

3. Majka Fatu rano budi

4. Svadila se dva dobra jarana

5. U Mujage, sina materina

6. Ljubila se Ljubirlina Mejra

7. Rod rodila zelena jabuka

Novi behar 1930/1931

 1. Beg Ali-beg na gradu sjeđaše
 2. Bijel đogo travu pasaše
 3. Blago onom svakome junaku
 4. Djevojka je almu usadila
 5. Đe no žarko sunce počivaše
 6. Miralajbeg pod bademom spava
 7. Morić Fata po avliji šeće
 8. Ne rodila Hasanaginica
 9. Paša kupi na more komore
 10. Pod Mostarom tri debela hlada
 11. Pošetalo materino zlato
 12. Raslo drvo, ime mu višnjica
 13. Snijeg pade, drumi zapadoše
 14. Sunce sjaše, kiša rosijaše
 15. Svakom ljeto, a meni je zima
 16. Vezak vezla Serdareva Sevda
 17. Vozila se po moru galija

Behar 1909

1. Lov lovio Teftedar Alaga

2. Paša kara Muju haznadara

3. Uranila Hasanaginica

Kalendar „Napredak“ 1915.

1. Bašču sadi Đulić bajraktare

2.  Dva se danka u jedno sastala

3. Dvije druge vjerno drugovale

4. Ko no šeće niz Šehove Dugonje

5. Vazdan Fata pribilila platno

6. Znaš li dragi kad se zagledasmo?

Sarajevski list, XVI/1918, br. 201

1. Da je oštro, ne bih ni žalio

2. Kamen gori, biser progovara

3. Katmer gaji lijepa djevojka

4. Konja jaše Primorkinja

5. Kulu gradi Kuna Hasanaga

6. Pitao je Đerđelez Alija

7. Sadih Almu na sred Atmejdana

„Pravda“, kalendar JMO za 1924. godinu, godina III, Sarajevo, str. 140-3.

 1. Kolo igra na rosnoj livadi
 2. Moje druge, što me ne ženite
 3. Rodi majka devet djevojaka

 

 Reference:

 1. KREŠEVLJAKOVIĆ, Halid. Iz narodne lirike. Iz zbirke rahm. Halida Kreševljakovića. Kalendar Narodna uzdanica, III/1935, str. 134.

2. KREŠEVLJAKOVIĆ, Halid. Narodne umotvorine. Novi behar, godina I/1927-1928; br. 1, str. 13-14; br. 2, str. 11; br. 3, str. 12; br. 4, str. 12-13; br. 7, str. 108; br. 8, str. 125; br. 9, str. 139, br. 10, str. 156.

3. KREŠEVLJAKOVIĆ, Halid. Narodne umotvorine. Novi behar, godina II/1928-1929; br. 6, str. 92; br. 9, str. 140.

4. KREŠEVLJAKOVIĆ, Halid. Narodne umotvorine. Novi behar, godina III/1929-1930; br. 2, str. 35; br. 3, str. 53; br. 8, str. 131; br. 10, str. 164; br. 11, str. 179, br. 19-20, str. 313; br. 24, str. 387-8.

5. KREŠEVLJAKOVIĆ, Halid. Narodne umotvorine. Novi behar, godina IV/1930-1931; br. 7, str. 109-110; br. 8, str. 124; br. 10, str. 158; br. 13, str. 204; br. 16-17, str. 261; br. 20, str. 304; br. 22-23, str. 341.

6. KREŠEVLJAKOVIĆ, Halid. Hrvatske narodne pjesme. Napredak, kalendar za godinu 1915, str. 226-232.

7. KREŠEVLJAKOVIĆ, Halid. Narodne pjesme iz Bosne. Sarajevski list, XLI/1918, br. 201 (17.IX), Sarajevo, str. 4.

8. KREŠEVLJAKOVIĆ, Halid. Ženske narodne pjesme. „Pravda“, kalendar Jugoslovenske muslimanske organizacije za 1924. godinu. Godina III, str. 140-143.

27 January 2022

Муниб Маглајлић: Сужавање антологичарског видокруга. Годишњак Института за језик и књижевност у Сарајеву, одјељење за књижевност. Књига VII, Сарајево, 1978.*

* Љубазношћу др. Нирхе Ефендић и Исме Камберовић; приватни архив проф.др. Муниба Маглајлића, Бошњачка заједница културе "Препород", Сарајево.