07 February 2010

Musique Folklorique Du Monde: Yugoslavie. Enregistrement: DEBEN BHATTACHARYA. Productions Musidisc-Europe (Phillipe Thomas). 30 CV 1112 (s.a.)* Pjesma br. 7 na strani B ("Akšam došo") je pjesma "Akšam dođe, jacija se sprema", a interpretira je uz saz Muhamed Mešanović-Hamić (1931-1978). Iz iste kolekcije (The Deben Bhattacharya Collection) je i vrijedna dvostruka kompilacija "Muslim Music From Europe & Asia" (CD izdanje objavljeno 1998.) na kojoj se nalazi 5 kompozicija iz Bosne, među njima i sazlijske Amira Haskića (1902-?) i Muhameda Mešanovića-Hamića. Snimci su načinjeni u Sarajevu 1965. godine.

05 February 2010

Miodrag A. Vasiljević: Jugoslovenske narodne pesme iz Sandžaka. Po pevanju Hamdije Šahinpašića iz Pljevalja. Moskva: "Muzljika", 1967. (V dio)*
* Kopija ove raritetne knjige (štampane u 330 primjeraka) ljubaznošću Mary Sherhart (Seattle, WA, USA) i Steve C. Shadle (University of Washington Libraries, Seattle, WA, USA). Zahvaljujem!
By courtesy of Mary Sherhart & Steve C. Shadle (Seattle, WA, United States of America).