14 August 2010

Nekoliko narodnih pjesama iz "Danice".*

* Izvor: Narodne pesme u Danici. Priredila: Zoja Karanović. Beograd-Novi Sad: Matica srpska i Institut za književnost i umetnost, 1990.
Napomena: List "Danica" je izlazio 13 godina, u periodu 1860.-1872. godina. List je tokom perioda izlaženja objavio ukupno 267 narodnih pjesama uključujući i seriju "Narodne pesme bosanske", koja je štampana tokom 1868. godine.

Gradske pjesme iz stare Podgorice. Priredio: Niko Tomić. Podgorica, 1997. (III dio)*

Add Image* Zahvaljujem se Mehmedu Đečeviću iz Podgorice koji mi je ustupio kopiju ove rijetke knjige.

11 August 2010

O narodnoj pjesmi "Da je meni leći, umrijeti"** Izvor: Husein Bašić: Može li biti što bit' ne može: Lirske narodne pjesme iz Sandžaka. Pljevlja: Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost, 1987.