25 July 2010

Rusmir Mahmutćehajić: Zapis o muzici iz 1767. godine iz kodeksa Gazi Husrev-begove biblioteke u svjetlu nekih karakteristika muzičkog folklora BiH.


U: Anali Gazi-Husrevbegove biblioteke. Knjiga II-III, Sarajevo, 1974., str. 141-153.

Link za pdf verziju članka:
http://worldofsevdah.com/files/mahmutcehajic_zapis_o_muzici.pdf

Zahvaljujem se Mirzi Bašiću na tehničkoj pomoći.

17 July 2010

Vlado Milošević: Saz. Zbornik krajiških muzeja, I, Banja Luka, 1962., str. 136-144.*
* Ovo izdanje "Zbornika Krajiških muzeja" ljubaznošću Julija Pinela, Barcelona, Španija.

Ludvík Kuba: Slovanstvo. Praha, 1927. (V dio)*
Ve svých zpěvech. Sborník písní všech slovanských národů s původními texty a českými překlady. Písně jihoslovanské. VI. Bosensko-hercegovské. Praha: Hudební Matice Umělecké Besedy.

* Ljubaznošću Jurija Wuschansky, Njemačka.