25 April 2023

Вук Стефановић Караџић: Српске народне пјесме из Херцеговине (женске). Беч, 1866. (XVI dio)No comments: