Search the Sevdalinke Blog

28 October 2007

Miroslava Fulanović-Šošić: Folklorizirane pjesme u muzičkoj praksi bosanskohercegovačkih naroda. Muzika/Music/, god. II, br. 1(5), 1998.

Azra Pašić-Jovanović: Tradicionalna narodna muzika u interpretaciji Hamdije Šahinpašića. Muzika/Music/, god. II, br. 1(5), januar-mart 1998.

* Slika rahmetli Hamdije Šahinpašića ljubaznošću gospodina Harisa Prolića, Geneva, Švicarska. Gospodin Prolić je 2005. godine napravio odličan dokumentarni film o Hamdiji Šahinpašiću, koji je odnio više vrijednih nagrada na internacionalnim festivalima.