18 April 2022

Герхард Геземан: Предговор и увод (XII дио). Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама. Издао: Др. Герхард Геземан. Српска краљевска академија, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа. Сремски Карловци, 1925.
No comments: