30 April 2022

Душан Недељковић: Улога народне песме у Вуковој културној револуцији и методолошко питање разликовања рационалног, револуционарног језгра народне уметности и културе. Гласник Етнографског института САН, I, 1-2, Београд, 1952.
No comments: