15 April 2022

Svatovska koračnica iz Bosne. Izvor: Franjo S. Kuhač: Južno-slovjenske narodne popievke = Chansons nationales des slaves du sud. Zagreb: Tiskara i Litografija C. Albrechta, 1881.No comments: