08 April 2022

Народне пјесме "Дворбу двори лијепа ђевојка " и "Одметну се ага (Х)асан-ага", Босанска вила, година VII, број 5, Сарајево, 1892.
No comments: