08 May 2024

Raspored Državne krugovalne postaje Sarajevo od 23-29. studenoga 1942. Hrvatski krugoval, godina II, broj 48, Zagreb, 1942.
No comments: