25 May 2024

Хамид Диздар: Народ је спевао једну од најлепших севдалинки: Истина о постанку лепе севдалинке Пошетала Ана Пехливана испред двора Фирдус Капетана. Правда (Београд), 07.07.1938.


 

No comments: