03 May 2024

Albert B. Lord: Formula (II dio). U: Ka poetici narodnog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (XI dio)
No comments: