06 March 2024

Срске народне умотворине. Забиљежили Д. Трифковић и Ристо Ђ. Павловић. Босанска вила, година XVI, број 13-14, Сарајево, 1901.
No comments: