02 March 2024

Albert B. Lord: Homer, Peri i Huso. U: Ka poetici narodnog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (X dio)


No comments: