04 February 2024

Стотину песама из репертоара Вулета Јевтића. Београд: Вукашин Јевтић, s.a. (II дио)*

*Ljubaznošću Damira Galijaševića.

No comments: