29 February 2024

Raspored Državne krugovalne postaje Sarajevo od 2-8. studenoga 1942. Hrvatski krugoval, godina II, broj 44, Zagreb, 1942No comments: