02 February 2024

Maksimilijan Braun: Ideološko hiperbolisanje u srpskohrvatskim narodnim pesmama. U: Ka poetici narodnog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (IX dio)
No comments: