08 January 2024

Народна пјесма "Куна Хасанага и Куса удовица". Забиљежио Богољуб Ј. Глишић. Босанска вила, година XVI, број 9-10, Сарајево, 1901.
No comments: