08 January 2024

Aleksandar Tomašević: Ven razgovara sa Himzom Polovinom: Iz srca se glasak krade. Ven, Sarajevo, 06. august 1981.**Ljubaznošću Damira Galijaševića.

No comments: