18 January 2024

Narodne umotvorine: Ženidba soko Rizvan-age. Iz zbirke Fehima Hadži Baščauševića. Behar, godina VIII, broj 18, Sarajevo, 1908.
No comments: