07 December 2023

Српске народне женске пјесме из Мостара. Забиљежио Душан Славић. Босанска вила, година XIV, број 19 и 20. Сарајево, 1899.No comments: