30 December 2023

Raspored Državne krugovalne postaje Sarajevo od 5-11. listopada 1942. Hrvatski krugoval, godina II, broj 40, Zagreb, 1942.No comments: