05 May 2023

Херцеговке: Српске народне женске пјесме из Мостара. Сакупио Нурудин Ибнул-Хаџер. Босанска вила, година XII, број 13, 1897.
No comments: