01 May 2023

Jakob Grim: Narodne srpske pjesme (III, 1823). U: Ka poetici narodnog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (V dio)


No comments: