19 May 2023

Српске народне женске пјесме из Сарајева. Сабрао Михајло Милановић. Сарајево: Издање и штампа Шпиндлера и Лешнера, 1893. (VII дио)**Ljubaznošću Medise Kolaković (Novi Sad).

No comments: