09 December 2021

Лука Грђић-Бјелокосић: Свадба у Херцеговини: Сватовски обичаји по градовима (Посвећено мостарској омладини). Босанска вила, година V, број 19-20, Сарајево, 1890. (IV dio)


No comments: