22 December 2021

Ksenija Cicvarić i ansambl Miodraga Jašarevića: "Sejdefu majka buđaše". Ljubljana: RTV Ljubljana, s.a. (KD 0191 i KD 1523)*.
*Ljubaznošću Lane Budimlić (Beograd).

No comments: