02 December 2021

Narodne umotvorine: Pošetali bezi Fidahići i Kolika je Dejanbega kula (zabilježili Alija Aliefendić u Janji i Mustafa Hajdarović u Stocu). Behar, godina V, broj 17, Sarajevo, 1905.
No comments: