22 February 2021

Narodne umotvorine: Ženi majka Omera berbera. Behar, godina IV, broj 10, Sarajevo, 1903.No comments: