04 February 2021

Мала простонародна славено-сербска песнарица. Издана Вуком Стефановићем. У Виени, 1814. (Другио дио, наставак поста од 2. јула 2011.)


No comments: