10 February 2021

Шехерли пјесме из Босне и Херцеговине. Из бира Вида Вулетића Вукасовића. Босанска вила, година II, број 11, Сарајево, 1887.No comments: