21 February 2020

Velika zabava "Narodne uzdanice" u Zagrebu (nastup pjevača Mustafe Karabegovića i Hamdije Samardžića). Novi behar, godište VII, broj 17-18, 1934.
No comments: