05 February 2020

Aj, u Travniku, na Daltabaniku. Gajret (Sarajevo), 1937.*


*Ljubaznošću Damira Galijaševića.

No comments: