18 February 2020

Halid Musić: Dva Morića/Propio se Dujčin Petar. Sarajevo: Sarajevo-Disk, 1984. (SB 0005)*
* Ljubaznošću AS Mujića.

No comments: