11 January 2020

Muhamed Nezirović: Prožimanje usmene i pisane književnosti (Na primjeru balade o nesretnim ljubavnicima). Zbornik radova XXXII kongresa SUFJ, Sombor 1985. Udruženje folklorista SAP Vojvodine, Novi Sad 1985.


No comments: