02 January 2020

A. Aličić: Firdus-kapetan i liepa Hana Pehlivana: Povodom izvedbe igrokaza "Pošetala Hana Pehlivana" od Rasima Filipovića u banjalučkom kazalištu. Osvit, godina II, broj 67, 13. lipnja 1943.
No comments: