29 March 2019

Vlado Milošević. U: Kompozitori i muzički pisci Jugoslavije 1945-1967. Savez kompozitora Jugoslavije, Beograd, 1968.** Ljubaznošću Marka Križanovića, Subotica.

No comments: