07 March 2019

Jasmina Talam: Tambura sa dvije žice u narodnoj muzičkoj tradiciji Bosne i Hercegovine. Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju 2009;29:39-50.

No comments: