17 September 2018

Сватовске народне пјесме. Сеоска свадба у Гацку. Приопћио: Стево Р. Делић. Гласник Земаљског музеја у Босни и Херцеговини. Vol. XIX, број 2, Сарајево, 1907.
No comments: