07 September 2018

Lada Buturović: Bošnjačka narativna poema Svatovsko groblje u Morinama i francuska viteška poema Šareni at. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu: Etnologija 48-49:217-255, 1996. (IV dio)
No comments: