22 September 2018

Шехерли пјесме из Босне и Херцеговине. Сакупио: Од Омоља Живко. Босанска вила, годиште VII, број 25, Сарајево, 1892. (IV dio)
No comments: