09 November 2015

Popis sačuvanih snimaka Mehage Varešanovića (1885.-1967.)

POPIS SAČUVANIH SNIMAKA MEHAGE VAREŠANOVIĆA

  1. Bugar Mara niz Bugarje sađe
  2. Djevo, djevo
  3. Djevojka je za gradom klanjala
  4. Džezair (instrumentala)
  5. Haj da idemo u čaršiju
  6. Jeleno momo
  7. Jutros rano podranila danica
  8. Kad ja pođoh na Bembašu
  9. Kahvu mi draga ispeci
  10. Koliko je polje pod Ipekom
  11. Oj, golube, moj golube
  12. Platno bijeli Sarajka djevojka
  13. Početak i svršetak (instrumentala)
  14. Pod Skočićem trava pogažena
  15. Pod Tuzlom se zeleni meraja
  16. Pošetala Ana Pehlivana
  17. Poš'o Mujo potokom
  18. Sadila Ana ružu
  19. San usnio Lendić Avdo
  20. Šta se sjaji na sred Sarajeva
  21. Zajbek hava (instrumentala)
  22. Zaplakala šećer Đula


Ukupno: 22 snimka (1957-1963)

Pratnja na snimcima: prate TVRTKOVIĆ - kontrabas i Mišo BOGELJIĆ – bas.
Post a Comment