02 November 2015

O prenošenju narodnih pjesama: Primjer pjesme "Kad Ali-beg mladi beg bijaše". Izvor: Ivo Andrić: Na Drini ćuprija. Sarajevo: "Svjetlost", 1976. (Sabrana djela Ive Andrića, knjiga prva).No comments: